Viswa Lab. #157

UNISERVICE/TÜRKĐYE
VISWA LAB. FUEL ANALYSIS
BULTEN # 157

TEKNİK GÜNCELLEME: 02.07.2009

US VE CANADA KIYILARINDA EPA EMİSYON ÖNERGESİ

EPA (ENVIOREMENT PROTECTION ASSOCIATION) seyir halindeki gemilerden yayılan zehirli gazların emisyonu hakkında detaylı bir açıklamada bulunmuştur. öncelikle EPA 0,1%( 1.000 ppm) sülfür üzeri deniz yakıtlarının US ve Canada Emission Control Area (ECA) sularında kullanılmak üzere üretimi yapılan yakıtların üretimini ve satısını yasaklayacaktır.

Yeni emisyon standardı nitrooksit (NOx) içinde yeni dizel makinelerde MARPOL ANEX VI ya uygun düzenliyecektir. US ve CANADA, IMO ile görüşerek geniş kuzey Amerika kıyılarını ECA(US AND CANADA EMISSION CONTROL AREA) olarak
tanımlama yolundadır. Yeni regulasyon sülfürde %96,NOx te %80 ve parçacıklı maddelerde %85 azalmaya yol açacaktır.
Gemiler 2015 basından sonra 1000 ppm altında yakıt kullanacak ve yeni inşa gemiler 2016 itibariyle gelişmiş emisyon kontrol sistemleri kullanmak zorunda olacaklardır. EPA, yakıt üreticilerini ve tedarikcilerini regulasyona uyma konusunda sorumlu
tutacaktır. ECA bölgesinde sulfur kısıtlaması 2014 ekim itibariyle yürürlüğe girecektir.

Agustos 2009 da NY ve LA de basın duyurusuyla bu regulasyon sizlere duyurulacaktır.

Saygılarımızla,

Dr. Vis

Uniservice Grup

2. STANDARDA DAHĐL EDĐLEN YENĐ/EKLĐ PARAMETRELER
ATIK MARĐN YAKITLARI
a. Şu karakteristik özellikler Tablo-2’ye eklenmiştir:
Calculated Carbon Aromaticity Index (CCAI) (Hesaplanmış Karbon Aromatiklik Đndeksi), hidrojen sülfit,
kuvvetli asit sayısı ve sodyum içeriği.
Lütfen ekli tabloya bakınız.
b. Toplam Çökelti Potansiyeli (Total Sediment Potential / TSP), Toplam Çökelti Đvmelenmesi (Total
Sediment Accelerated / TSA) ile değiştirilmiştir.
c. Kategorilerin birçoğunda kül limit oranları düşürülmüştür.
d. Limit değerinin değişmediği RMB30 ve limit değerinin çok az yükseltildiği RMG380 dışında,
vanadyum limit değerleri düşürülmüştür.
e. Aluminyum Silika (silikon) limit değerleri düşürülmüştür.
f. Bir yakıtın kullanılmış yağlama yağı içermesi ile ilgili kriter eklenmiştir.
g. Sülfür limit değerleri artık bulunmamaktadır. Gemi emisyonlarının kontrol altında tutulması
maksadıyla, revize MARPOL Annex VI 2008 [4] maksimum yakıt içerisinde bulunması gereken
maksimum sülfür oranını belirleyebilir ya da gemi emisyonlarının kontrol altında tutulmasında
eşdeğer bir alternatife başvurabilir. Bu Uluslararası Standardın geçerliliği süresinde, bölgesel
ve/veya uluslararası yapılar, müsaade edilebilir sülfür miktarını belirleyici kendi yerel emisyon
değerlerini belirleyebilir. Bu kanuni yükümlülükleri yerine getirmek ve yakıt sağlayıcıya yakıtın
maksimum sülfür içerik oranını bildirmek kullanıcının yükümlülüğündedir.
DĐSTĐLE MARĐN YAKITLARI
a. Şu karakteristik özellikler Tablo-1’e eklenmiştir:
Hidrojen sülfit, kuvvetli asit sayısı, asit sayısı, stabilite (oksidasyon) ve yağlılık.
b. Yakıtın görünüşü ile ilgili bölüm eklendi.
c. Sülfür limit değerleri artık bulunmamaktadır. Gemi emisyonlarının kontrol altında tutulması
maksadıyla, revize MARPOL Annex VI 2008 [4] maksimum yakıt içerisinde bulunması gereken
maksimum sülfür oranını belirleyebilir ya da gemi emisyonlarının kontrol altında tutulmasında
eşdeğer bir alternatife başvurabilir. Bu Uluslararası Standardın geçerliliği süresinde, bölgesel
ve/veya uluslararası yapılar, müsaade edilebilir sülfür miktarını belirleyici kendi yerel emisyon
değerlerini belirleyebilir. Bu kanuni yükümlülükleri yerine getirmek ve yakıt sağlayıcıya yakıtın
maksimum sülfür içerik oranını bildirmek kullanıcının yükümlülüğündedir.
3. YENĐ EKLER
a. Biyolojik türevli maddeler
b. Atıklar
c. Hidrojen Sülfit
d. Sülfür
En çok şu üç konu üzerinde tartışılmıştır:
1. CCAI ve FIA’nın kullanımı
2. Marin tip yakıtların içerisinde Biodizel’in varlığı
3. Marin yakıtlarındaki H2S (Hidrojen Sülfit) miktarının limiti
Lütfen ekli tabloları dikkatlice inceleyiniz.
Herhangi bir sorunuz olması durumunda, lütfen bize sormaktan çekinmeyiniz.
Lütfen konuyla ilgili görüş ve önerilerinizi aşağıda vermiş olduğumuz ĐLKFER Denizcilik San. ve Tic.
Ltd. Şti.’ne ait iletişim bilgileri aracılığıyla iletiniz.
Saygılarımızla,
Dr. Vis

/ Genel

Gönderiyi Paylaş