Viswa Lab. #160

UNISERVICE/TÜRKİYE
VISWA LAB. FUEL ANALYSIS
BULTEN # 160

TEKNİK GÜNCELLEME: 13.09.2009
ISO 8217:2010 STANDARDI TASLAĞI

ISO 8217:2010 regülasyonunun taslağı üzerindeki son çalışmalarımızı aşağıda bulabilirsiniz. Bu standart taslağının genel görüş ve yorumlamalara açık olduğunu, tüm yakıt kullanıcılarının üzerinde yorum yapabileceğini, değişiklik talebinde bulunabileceğini bilmenizi istiyoruz. Yorumlarınızı yapmak ve oylamak üzere 5 (beş) ay süreniz var ve bu süre Aralık 2009’da bitecektir.

ISO ( Uluslararası Standartlar Organizasyonu), 162 ülkenin ulusal standart enstitülerinden oluşan bir ağdır. Merkezi İsviçre, Cenevre’dedir. Bütün uluslararası standartlar bu merkez büronun koordinasyonu ile geliştirilmektedir. ISO, devletlerden bağımsız, her ülkenin ulusal standartlar enstitüsüne açık bir organizasyondur. Örneğin, Amerika için API ( Amerika Petrol Enstitüsü ) ve İngiltere için BSI ( İngiliz Standartlar Enstitüsü). Tüm oylamalar sadece bu ulusal enstitülerce yapılabilir. Örneğin, eğer bir İngiltere vatandaşı oylamaya iştirak etmek isterse, bunu BSI aracılığı ile yapması gerekir.

ISO 8217’nin 4.yayını oylamanın tartışma aşamasındadır. Bu oylama Aralık 2009’da sona erecektir. Bu nedenle genel yorumlara açık 4 ay bulunmaktadır. Bütün yorumlar değerlendirilecek ve Uluslararası Standart’ın final taslağı hazırlanacaktır. Sonrasında ise, yazı işleri ile ilgili/ teknik olmayan değişikliklerle ilgili iki aylık bir oylama süresi olacaktır. Standartlar Haziran 2010’da basıma hazır olacaktır. Final taslağın kabulü için, daimi üyelerin oylarının üçte iki çoğunluğunun sağlanması gerekmektedir. Tabii, aynı zamanda, oyların dörtte birinden fazlası da olumsuz olmamalıdır. Mevcut durumda, IMO, ISO 8217’nin MARPOL Annex VI’nın revize halinin de uygulamaya geçiş tarihi olan Temmuz 2010’a yetişmesi için baskı yapmaktadır.

Bu bültenimizde, ISO 8217 ile ilgili önem taşıyan değişiklikler özetlenmiştir.

1. YAKIT SINIFLANDIRILMASINDAKi DEĞİŞİKLİKLER / EKLER

ATIK MARİN YAKITLARI
Aşağıdaki sınıflar düşürülmüş / isimleri değiştirilmiş/ yenilenmiştir.

a) RMA 10 eklendi-DMC distile edilmiş Marin tip yakıtlardan kaldırıldı ve Atık Marin Yakıtlarda RMA 10 olarak görünüyor.

b) RMG ve RMK ek viskozite aralıklarını kapsayacak şekilde genişletildi.

c) RMF ve RMH sınıfları kaldırıldı.

d) RMA 30 ve RMB 30 sadece, 30 cSt RMB 30 olarak kabul edilmiştir.

e) Üç RMK aralığının tümü 1010.0 yoğunluğundadır.

DİSTİLE MARİN YAKITLARI

1. Önceki DMC sınıfı değiştirilmiş ve Atık Marin yakıtları Tablo 2’ye RMA10 olarak aktarılmıştır.

2. STANDARDA DAHİL EDİLEN YENİ/EKLİ PARAMETRELER

ATIK MARİN YAKITLARI

a. Şu karakteristik özellikler Tablo-2’ye eklenmiştir: Calculated Carbon Aromaticity Index (CCAI) (Hesaplanmış Karbon Aromatiklik Đndeksi), hidrojen sülfit, kuvvetli asit sayısı ve sodyum içeriği. Lütfen ekli tabloya bakınız.

b. Toplam Çökelti Potansiyeli (Total Sediment Potential / TSP), Toplam Çökelti Đvmelenmesi (Total Sediment Accelerated / TSA) ile değiştirilmiştir.

c. Kategorilerin birçoğunda kül limit oranları düşürülmüştür.

d. Limit değerinin değişmediği RMB30 ve limit değerinin çok az yükseltildiği RMG380 dışında, vanadyum limit değerleri düşürülmüştür.

e. Aluminyum Silika (silikon) limit değerleri düşürülmüştür.

f. Bir yakıtın kullanılmış yağlama yağı içermesi ile ilgili kriter eklenmiştir.

g. Sülfür limit değerleri artık bulunmamaktadır. Gemi emisyonlarının kontrol altında tutulması maksadıyla, revize MARPOL Annex VI 2008 [4] maksimum yakıt içerisinde bulunması gereken maksimum sülfür oranını belirleyebilir ya da gemi emisyonlarının kontrol altında tutulmasında eşdeğer bir alternatife başvurabilir. Bu Uluslararası Standardın geçerliliği süresinde, bölgesel ve/veya uluslararası yapılar, müsaade edilebilir sülfür miktarını belirleyici kendi yerel emisyon değerlerini belirleyebilir. Bu kanuni yükümlülükleri yerine getirmek ve yakıt sağlayıcıya yakıtın maksimum sülfür içerik oranını bildirmek kullanıcının yükümlülüğündedir.

DİSTİLE MARİN YAKITLARI

a. Şu karakteristik özellikler Tablo-1’e eklenmiştir: Hidrojen sülfit, kuvvetli asit sayısı, asit sayısı, stabilite (oksidasyon) ve yağlılık.

b. Yakıtın görünüşü ile ilgili bölüm eklendi.

c. Sülfür limit değerleri artık bulunmamaktadır. Gemi emisyonlarının kontrol altında tutulması maksadıyla, revize MARPOL Annex VI 2008 [4] maksimum yakıt içerisinde bulunması gereken maksimum sülfür oranını belirleyebilir ya da gemi emisyonlarının kontrol altında tutulmasında eşdeğer bir alternatife başvurabilir. Bu Uluslararası Standardın geçerliliği süresinde, bölgesel ve/veya uluslararası yapılar, müsaade edilebilir sülfür miktarını belirleyici kendi yerel emisyon değerlerini belirleyebilir. Bu kanuni yükümlülükleri yerine getirmek ve yakıt sağlayıcıya yakıtın maksimum sülfür içerik oranını bildirmek kullanıcının yükümlülüğündedir.

3. YENİ EKLER

a. Biyolojik türevli maddeler

b. Atıklar

c. Hidrojen Sülfit

d. Sülfür

En çok şu üç konu üzerinde tartışılmıştır:
1. CCAI ve FIA’nın kullanımı
2. Marin tip yakıtların içerisinde Biodizel’in varlığı
3. Marin yakıtlarındaki H2S (Hidrojen Sülfit) miktarının limiti

Lütfen ekli tabloları dikkatlice inceleyiniz.

Herhangi bir sorunuz olması durumunda, lütfen bize sormaktan çekinmeyiniz.
Lütfen konuyla ilgili görüş ve önerilerinizi aşağıda vermiş olduğumuz İLKFER Denizcilik San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait iletişim bilgileri aracılığıyla iletiniz.

Saygılarımızla,

Dr. Vis.

İLKFER DENİZCİLİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Batı Sahil Yolu Cad. Haydar Sok. No: 54  34903 Güzelyalı – Pendik / İSTANBUL
Tel.: (0216) 493 09 62 (Pbx)   Fax: (0 216) 493 09 69
www.ilkfer.com.tr    uniservice@uniservice.com.tr

/ Genel

Gönderiyi Paylaş