Viswa Lab. #334

TEKNİK BÜLTEN:334
29.08.2019


MEPC74′ de Yakıt ve Makine ilgili Yönergeler

Geçtiğimiz ay Londra’ da yapılan MEPC74 toplantısı, armatörler ve operatörler için büyük önem taşıyan yakıt ve makine sorunları ile ilgili bazı değerli kurallar ortaya koydu. İşte kendi web sitesinde IMO tarafından kamuya açık olarak bu yönergelerden bir alıntıyı sizlerle paylaşıyoruz.

Makine Ekipmanları hazır olmalıdır;
0.10% M/M Sox-ECA sınırına geçişten öğrenilen deneyimler ve dersler, mevcut gemi makine operasyonlarının yeni 0.50% m/m limit yakıtların yanmasıyla ilgili endişeleri yeterince ele alabileceğini belirtti.
Şu anda emisyon kontrol alanları (ECAs) dışında çalışan gemilerde diesel motorları ve kazanların çoğu HFO üzerinde çalışacak şekilde optimize edilmiştir. 2020’den itibaren, onaylanmış eşdeğer bir uyum aracı ile donatılmadıkça(scrubber ), %0.50 m/m veya daha düşük sülfür içeriğine sahip yakıtların kullanılması gerekmektedir.

Yeni DistillateYakıtları Kullanım Kılavuzları

1.Düşük viskoziteli anlamına dikkat:
Distillate yakıtları ile büyük bir zorluk, düşük viskozitedir. Düşük Viskozite, dizel makinelerde, kazanlarda ve pompalarda iç sızıntılara neden olabilir. Yakıt enjeksiyon sistemindeki iç sızıntılar, makinede yakıt basıncının düşmesine neden olabilir ve bu da makine performansı için kötü sonuçlar doğurabilir (örneğin makinenin çalıştırılamaması). Ekipman üreticileri tavsiyeleri dikkate alınmalı ve yeterli test, bakım ve soğutucuların olası montajı vb. yapılmalıdır.

2. Tıkanma noktaları göz önüne alındığında:
 Soğuk filtre tıkanma noktaları (CFPP) ve bulut noktaları (CP) yanı sıra, distillate yakıtları için Dökülme noktası (PP), geminin amaçlanan çalışma alanı ve ortam sıcaklıkları ışığında dikkate alınmalıdır.

Neden bunlar endişe verici?
1. Bu konular, pahalı ve önlenebilir  mum tortusunun oluşumu ve birikmesine neden olabileceğinden kritik kaygılardır. En kötü senaryoda, çökelti  makine yakıt yetersizliğine ve güç kaybına neden olabilir.
2.ISO 8217: 20173, PP üzerinde bir sınır belirleyerek yakıtın soğuk akış özelliklerini sınırlar. Bununla birlikte, balmumu kristallerinin PP’NİN üzerindeki sıcaklıklarda oluştuğu göz önüne alındığında, PP(pour point) açısından spesifikasyonu karşılayan yakıtlar, mum parçacıkları filtreleri hızla engelleyerek potansiyel olarak tamamen tıkıyabileceğinden daha soğuk çalışma bölgelerindeki operasyonları daha da zora sokabilir.
3.Soğuk havalarda, alıcı gemi ihtiyaci için distillate yakıtı sipariş ettiğinde tedarikçi tarafından,ek soğuk akış özellikleri CFPP(clog.filter poru poin) ve CP(cloud point),  rapor edilmelidir, bu ISO 8217:20173’te belirtilen bir gerekliliktir.
4.Artık yakıtlar genellikle ısıtıldığından ve distillate yakıtlar ısıtılmadığından, distillate yakıtların soğuk akış özelliklerine özellikle dikkat edilmelidir. Soğuk akış özelliği zorlukları, yakıtı ısıtarak yönetilebilir. CIMAC”CIMAC 01.2015  Rehberi deniz yakıtlarının soğuk akış özelliklerini ” yayınladı.
5.Solıdleşme riskini önlemek için yakıt sıcaklığı PP’NİN yaklaşık 10°C üzerinde tutulmalıdır, ancak bu, yüksek CFPP ve CP durumunda filtre engelleme riskini azaltmayabilir.
6.Gemide distillate yakıtlar için ısıtma düzenlemeleri olanaklarını gözden geçirmek için iyi bir uygulamadır. Bu genellikle çok sınırlıdır, çünkü distillate yakıtlar için  depolama, settlıng  veya servis tanklarını ısıtmak , standart bir uygulama değildir. Eğer,ihtiyaç duyulursa, gemideki eski yakıta ait heat exchanger kullanımı veya yenisinin yapılması uygun olabilir.
7.ISO standardının en son sürümü olan ISO 8127:2017 kullanılması önerilir.
8.Yakıt almadan önce yakıt özelliklerini bilmek  ne zaman, hangi durumda ne yapacağını, ne önlemler alman gerektiğine yardımcı olacaktır. Gemi daha soğuk iklimlere doğru gidiyorsa ve soğuk akış özellikleri daha düşükse, yakıt ısıtılması düşünülmelidir.
Yukarıda belirtildiği gibi, uygun ısıtma düzenlemesi  soğuk bölgelere girmeden önce kullanılmalıdır.
9.Eğer gemide ısı uygulaması yapılacaksa, yakıtın makina  girişi de dahil olmak üzere yakıt sistemindeki herhangi bir noktada minimum 2 CST tavsiyesinin altına düşen viskoziteye neden olmaması gerekir. Bu riski azaltmak için, ısıtma maksimum 40°C ile sınırlandırılmalıdır.

FAME  içeren  distile yakıtı kullanımı
Distılate yakıtları için artan talep, daha fazla toprak bazlı ürün üretilmesine neden olabilir. Deniz yakıtları tedarik havuzuna girmeleri sonucunda, bu yakıtların bir kısmı (örneğin biyodizel) yağ asidi metil esteri (FAME) içerebilir.
FAME’ e sahip yakıt kullanımı ile ilgili çeşitli teknik zorluklar vardır. Biyodizelin potansiyel oksidasyonu, biyolojik olarak parçalanabilir doğası vb. olumsuz etkileri, depolama yaşamındaki sınırlamalar vb. sorunlar getirebilir. Ayrıca stabilite için test edilmesi gerekmektedir.
ISO 8217: 2017 standardı, hacimce %7.0 maksimum FAME içeriğini kabul etmektedir. Bazı limanlarda, Dfa/dfz/dfb içeren yakıt, Fame içeren Otomotiv dizel yakıtı, tek yakıt olarak teklif edilebilir. FAME  içeren ve yakıt parlama noktası gereksinimleri  SOLAS Bölüm II-2’de ele alınmış ve tarif edilmiştir. Maksimum 7.0%(v/v) çevre düzenlemeleri uygulayan  bazı ülkelerde izin miktarları ile aynıdır.
Motor ve ekipman üreticileri gibi sintine seperatorleri, deşarj monitörleri, filtreler, birleştiriciler vb.(yani %7.0 v/v).b7’ye kadar biyodizel karışımları kullanabileceğini onaylatmak için danışılması gerekir .İzole edilmiş  yakıt tanklarında depolandığı ve hızlandırılmış bozulma koşullarına maruz kaldığı yerlerde Lifeboat  Motoru, Emeregency  Jeneratörler, Yangın Pompaları, vb. için  biyodizel karışımı yakıtlar kullanmaktan kaçınılması tavsiye edilir.
CIMAC, armatörler ve operatörler için %7 e kadar Bıodıesel kullanımı konusunda bir kılavuz sağlamıştır.

Yeni  yakıt Kullanım Kılavuzları
1.Kararlılık ve uyumluluk(stability and compatibility)
Tek bir yakıt grubu içinde “yakıt kararlılığı” ile farklı yakıt grupları arasında “yakıt uyumluluğu” arasında ayrım yapmak esastır. Kararlılık ile ilgili olarak: Yakıt, teslimatta kararlı ve homojen olacaktır ve bunu sağlamak da yakıt karıştırıcılarının ve tedarikçilerinin sorumluluğundadır.
Rafine ürünlerin geniş bir yelpazede karışımları, %0.50 sülfürlü yapmak için kullanılacaktır. Bu armatörler/operatörler için önemli bir endişe kaynağı olacaktır.
Kararsız yakıtlar kendi başlarına ayrılabilir ve uyumsuz olanlar tek bir bunker tankında karıştırıldığında filtreleri ve sonuçta makinelerin çalışmalarını engelleyebilecek çamur oluşturur. Gemilerin bir karıştırma prosedürü olması tavsiye edilir. Prosedür öncelikle yeni yakıtların mümkün olduğu ölçüde boş tanklara alınmasını amaçlamalıdır. Bir mevcut yakıt varken, yeni yakıt alındığında,o zaman gemi karıştırmadan önce iki bahsedilen yakıtlar arasındaki uyumluluğu belirlemesi gerekmektedir. Referans test yöntemi, ISO 10307-2:2009′ a uygun olarak toplam potansiyel sediment testi olacaktır.

2.Catalytic Fines (Cat Fines) : Cat Fines, rafine edilmenin bir yan ürünüdür ve kasıtlı olarak akaryakıtın içersine “çatlaması” için katalizör olarak konur, küçük metal parçacıklarından oluşur. Seperator ile azaltılmadıkça, Cat Fines makine parçalarına gömülecek ve ciddi ve hızlı makine hasarına neden olacaktır. Cat Fines yönetme konusunda makine üreticisinin rehberliğinde çalışma yapılmalıdır.

Saygılarımızla,

İLKFER DENİZCİLİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Batı Sahil Yolu Cad. Haydar Sok. No: 54  34903 Güzelyalı – Pendik / İSTANBUL
Tel.: (0216) 493 09 62 (Pbx)   Fax: (0 216) 493 09 69
www.ilkfer.com.tr    uniservice@uniservice.com.tr

/ Blog

Gönderiyi Paylaş