Viswa Lab. #215

VISWA LAB TÜRKİYE
VISWA LAB. FUEL ANALYSIS
BULTEN #215

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇ SU ARAÇLARINDA VE RIHTIMDAKİ GEMİLERİN KULLANACAĞI BAZI AKARYAKIT TÜRLERİNDEKİ KÜKÜRT ORANININ AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

“Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik’ te (Ek-1) 2009/15667
sayılı karar ile yayınlanan “Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

− “MADDE 5 – (1) Kükürt içeriği kütlece %0,1’i geçen orta damıtık ürün kullanılamaz” ifadesi

“MADDE 5 – (1) Kükürt içeriği kütlece %0,1′ i geçen;
a) Orta damıtık ürün,
b) I. grup deniz motorini, kullanılamaz.” olarak düzenlenmiştir.

− “MADDE 7 – (1) Aşağıdaki gemilerin kükürt miktarı kütlece %0,1’i aşan denizcilik yakıtlarını kullanmaması için gerekli tüm tedbirler alınır” ifadesi

“MADDE 7 – (1)Aşağıdaki gemilerde kükürt miktarı kütlece %0,1’i aşan denizcilik yakıtları kullanılamaz.” şeklinde değiştirilmiştir.

− “GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası, 7 nci maddesinin birinci fıkrası ve 10uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği’ne üyelik tarihinden sonra uygulanır.” ifadesi

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası, 7 nci maddesinin birinci fıkrası ve 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri 1/1/2012 tarihinden itibaren uygulanır.” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu kapsamda, “Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik’ in son hali göz önünde bulundurularak;

1. Türkiye Cumhuriyeti tarafından ve MARPOL Ek-VI’ da tanımlanmış/tanımlanacak tüm SOx Kontrol Alanları’nda %1,5’ in üzerinde kükürt içeren deniz yakıtları kullanılamaz.

2. 1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla, düzenli sefer yapan tüm yolcu gemileri, ülkemiz deniz yetki alanları ve belirlenen kirlilik kontrol alanlarında seyrederken kükürt içeriği kütlece %1,5’ i geçen denizcilik yakıtını kullanamaz. Bu hüküm, seferine Türkiye Cumhuriyeti deniz yetki alanları dışında başlamış gemileri de içerecek şekilde, bayrağına bakılmaksızın her gemiye uygulanır.

3. Ülkemiz limanlarına bir giriş şartı olarak bayrağına bakılmaksızın tüm gemiler yakıt değişim operasyonlarını da içeren gemi jurnal kayıtlarını düzenli ve doğru olarak tutmak zorundadır.

4. İç su araçları ve rıhtımdaki gemiler, kükürt miktarı kütlece %0,1’ i aşan denizcilik yakıtlarını 1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla kullanamaz.

Özet olarak;

1. %0,1 kükürt oranı sınırlaması, 1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla, tüm iç su araçları ile bayrağına bakılmaksızın, rıhtımdaki gemilerin kullandığı yakıtlara uygulanacaktır.

2. %1,5 kükürt oranı sınırlaması, 1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla, bayrağına ve sefere başlangıç noktasına bakılmaksızın, düzenli sefer yapan tüm yolcu gemilerine uygulanacaktır.

Bir sorunuz olması halinde bizimle kontak kurmaktan lütfen çekinmeyiniz.

Saygılarımızla

ILKFER GRUP

 

 

İLKFER DENİZCİLİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Batı Sahil Yolu Cad. Haydar Sok. No: 54  34903 Güzelyalı – Pendik / İSTANBUL
Tel.: (0216) 493 09 62 (Pbx)   Fax: (0 216) 493 09 69
www.ilkfer.com.tr    uniservice@uniservice.com.tr

/ Genel

Gönderiyi Paylaş

Yorumlar

Yoruma Kapalı