Viswa Lab #323

2020 Regulasyonuna Uygunluk Nasıl İzlenecek?

Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı’ndan (EMSA) Notlar – Sulfur Denetleme Prensipleri

IMO 2020 Sülfür yönetmeliklerinin uygulanmasına ilişkin çok sorulan sorular aşağıdadır. Bu sorular  EMSA’dan alındı – AB’de faaliyet gösteren gemiler Sulfur Denetleme Prensipleri. 01/01/2020’den itibaren uygulanacak olan sulfur regülasyonu için de geçerlidir.

1. Regulasyon kimleri kapsamaktadır? AB Direktifi 2016/802 (1999/32 / EC sayılı Konsey Direktifinin kodlanması) uyarınca, aşağıdaki gemilerde kullanılacak yakıtlar için maksimum Sülfür içeriği (kütle olarak% m / m) açıklanmaktadır. Bunlar, AB dışında yurtiçi ulaşım ve sefere başlayanlar dahil, tüm bayrakların tüm gemileri için geçerli olacaktır. İlke olarak kükürt içeriği üzerindeki bu sınırlamalar, örneğin askeri hizmet altında savaş gemileri ve emisyon azaltma yöntemleri için çalışma yapılan gemiler için geçerli değildir.

2. Uygunsuzluk olarak neler kabul edilmektedir?

Aşağıda uygunsuzluk olarak kabul edilebilecek bazı senaryolar verilmiştir;
a- Eksik veya eksik bunker teslimat notları,
b- İşlemlerde yakıt değişimi de dahil olmak üzere eksik veya eksik gemi kayıt defterleri,
c- MARPOL numunesi mevcut değil veya mühürü eksik, markalaması olmayan numuneler,
d- Yakıttaki sülfür miktarı değerleri aşağıda belirlenmiştir;
-% 0,1’in üstünde (SECA İçinde),
-% 0,1’in üstünde (rıhtımda SECA dışında)
-% 0.5’in üzerinde –
-% 1,5’in üzerinde (SECA dışındaki denizde 01/01 / 2020’ye kadar)
e – Eğer gemi uygun yakıtı  sağlamak için aldığı bir işlem kaydını gösteremiyorsa,
f-   Eğer gemi uygun bir yakıt satın almaya çalıştığına dair bir satın alma kanıtı sağlayamıyorsa,
g-  Eğer gemi temin edemediğine, dair bir kanıt sunamıyorsa ,
h-  Eksik veya yanlış girişler, geçersiz emisyon azaltma yöntemi,
onay belgesinde eksıklıkler,
ı-   Eğer gemi belgelerını açıklamakta geç kalırsa  veya belgelenmemiş ise,
i-    Eğer gemi evrakları geç verir ya da belgelenmemiş bir değişiklik yaparsa ,
j-   Eğer numune incelendiğinde;

  • teknik olarak incelemek mümkün değilse,
  • standart örneklere uygun değilse,
  • onaylanmış bir örnek değilse,
  • emniyetsiz bir şekilde ise,
  • kabul edilmeyen bir örnekleme noktasından alınmışsa,
  • gemi tarafından reddedilmişse,

k- Azaltma teknolojisi (sadece AB bayrağı) geçerli değil ve onaylanmamışsa,
l- Azaltma teknolojisi SOx emisyonlarını sürekli olarak azaltmıyorsa,

3.Yasal olarak kabul edilebilecek uygulamalar nelerdir?

Aşağıda, uyumsuzluk için kabul edilebilir bazı senaryolar verilmiştir.- Geminin kaptanının düşük kükürt yakıtı satın almanın mümkün olmadığını iddia etmesi durumunda, bu yakıtı almak için tüm makul önlemlerin alındığına dair kanıtlar sağlanmalıdır.- Gemi kaptanı, gemiye veya ekipmanına verilen hasar nedeniyle uyumlu olmayan yakıtların kullanıldığını iddia ettiği durumda, uygun kanıtlar sağlanmalıdır.- Kaptan ayrıca, emisyonları önlemek için tüm makul önlemler alındıktan sonra, hasarın ortaya çıktığını kanıtlamak zorundadır. Bayrak İdaresi ve liman devlet yetkilileri haberdar edilmeli, ve önlemler hasarı onarmak için en kısa sürede alınmalıdır. -Kaptanın, sert hava koşulları nedeniyle yakıt geçişinin ertelenmesi gerektiğini veya geminin güvenliğini sürdürmesi gerektiğini iddia ettiği durumda, bunun için uygun kanıtlar ve varıştan önce limanı bilgilendirmiş olması gerekir. -Sülfür denetlemesi sırasında uygunsuzluklar tespit edilirse, her üye devlette direktifin aktarıldığı ulusal mevzuata uygun olarak herhangi bir takip veya düzeltici eylem yapılmalıdır.4. Anlaşmaya uyulmaması durumunda cezası nedir?Uyumsuz olmanın ceza veya ceza miktarının ne olacağı net değildir.Cezalar, bayrak devleti veya liman devleti gibi taraflarca belirlenir. Orada da olduğu gibi IMO tarafından belirlenmiş bir para cezası veya ceza belirlenmemiştir. Chris Cote (Global Fuel) tarafından makalenin birindeESAI Energy LLC) ‘deki analist yazdığı miktar ABD’de ECFO’da HSFO’yu kullanma cezası günde 25.000 ABD Doları’dır; Belçika’ da para cezası ise bir defaya mahsus 6 milyon dolardır. Liman devleti yetkililerinden bazıları bayrak devletine uygunsuzluğu geçebilir ve bayrak devletinden kendi para cezasını vermelerini bekleyebilir.(Kaynak – https://www.ogj.com/articles/print/volume‐117/issue‐1/transportation/ship‐compliancewill‐belirlemek-imo-2020-pazar-impact.html) 5. Geminin uygun olması için ne yapması gerekir?Geminin sahip olması gereken en önemli şey, en azından aşağıdakilerin doğru belgelenmesidir;·         MARPOL şartı uyarınca, tüm uygunluk şartlarını ve yakıtın sülfür içeriği miktarı·         Makine gemi jurnali·         Yakıt değişimi ile ilgili yazılı prosedürün varlığı,·         Gemi Jurnali’ ndeki kayıtların düzgünlüğü,

  • Uygunlukla ilgili tüm kayıtlar, kullanılan emisyon azaltma teknolojisine ilişkin belgeler, azaltma teknolojisinden emisyon izleme kayıtları.
  • Gemiler, proaktif bir önlem olarak uygun olduklarından emin olmak için sülfür içeriğini kontrol etmek için motordan önce bir numunenin yanı sıra settling, service depolama tanklarından örnekler toplar. Bu örnekler laboratuvarlara gönderilir (ISO 17025 sertifika.sahıp olmaldır)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Saygılarımızla,

 

 

İLKFER DENİZCİLİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Batı Sahil Yolu Cad. Haydar Sok. No: 54  34903 Güzelyalı – Pendik / İSTANBUL
Tel.: (0216) 493 09 62 (Pbx)   Fax: (0 216) 493 09 69
www.ilkfer.com.tr    uniservice@uniservice.com.tr

/ Blog

Gönderiyi Paylaş

Yorumlar

Yoruma Kapalı