Viswa Lab. #331


TEKNİK BÜLTEN:331
24.07.2019

29th CIMAC Kongresi 2019-İlginç Kağıtların Gözden Geçirilmesi V3

Lütfen teknik güncellememize bakın: 2019/06/11, CIMAC Kongresi’nde sunulan teknik bildiri seçtik ve aşağıda bu bildirilerin kısaca özetlerini sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Bildiri 264: Geleceğin Yakıtları – Yeni ≤% 0.50 Sülfürlü Gemi Yakıtları ile
Hizmet Deneyimi – Örnek Olay Ronald T. F. Jukes, Chevron Oronite’nin Çalışmaları


2019 ve sonrasında, denizcilik endüstrisinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam
edebilmek için, Chevron bir süredir VLSFO’ları harmanlama seçeneklerini
değerlendirmektedir. Chevron ve MAN Energy Solutions, sahadaki umut verici üç aday VLSFO’ yu uygun yağlayıcılarla birlikte test etmek için işbirliği içinde bir proje oluşturdu.

Chevron ile harmanlanmış üç aday VLSFOs kapsamlı bir şekilde test edildi, her üç yakıt da ISO 8217:2017 RMG 180 spesifikasyonunu karşıladı, iyi stabilite gösterdi ve iyi yanma özelliklerine sahip oldu. Yakıtların da birbirleriyle uyumlu olduğu bulundu. VLCC Leo Voyager’da  4.000 saatlik başarılı bir saha denemesi yapıldı, bu sırada hem ana makine  hem de yardımcı makineler bu VLSFO’ larda çalıştırıldı. Bu sonuçlar, gemi işletmecileri, yakıt tedarikçileri yakıtlar için doğru karışım bileşenlerini dikkatlice seçtiği sürece VLSFO’ ların stabilitesi veya yanma özellikleri hakkında endişelenmeleri gerekmediğini göstermektedir.

Bu proje gemilerin VLSFO’ da başarılı bir şekilde işletilebileceğini göstermesine rağmen, yine de gemi operatörlerinin VLSFO’ ya geçiş için iyi hazırlanmaları önemlidir. Bu çalışmada test edilen yakıtların uyumlu olduğu bulundu, ancak piyasaya girmesi beklenen yakıt harman formülasyonlarında beklenen çeşitlilik göz önüne alındığında, bunun tüm VLSFO’ lar için geçerli olacağı belli değil. Bir gemideki yakıtlar arasındaki bir dereceye kadar karışımın tamamen dışlanamayacağını kabul ederek, uyumluluk sorunları riskini en aza indirmek için farklı yakıtların ayrılmasının göz önünde bulundurulması gerekir. Bu projeden elde edilen sonuçlar aynı zamanda bazı VLSFO’ların motorları kirletme potansiyeline diğerlerinden önemli ölçüde daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, beklenen yakıt değişkenliğini kaldırabilecek sağlam yağlayıcıların seçilmesi önemlidir.

Bildiri 296: Gemide Kullanan Büyük Dizel Makinelerde Pilot ve Post ‐
Enjeksiyon Stratejileri Potansiyeli Yakıtlar Benjamin Stengel, Rostock
Üniversitesi


Bu çalışmada, makine emisyonlarını azaltmak için çoklu enjeksiyon stratejilerinin olasılıklarını araştırmak amacıyla büyük bir dizel makine de dizel yakıt ve artık yakıt kullanılarak makine testleri yapılmıştır. Sabit durum makine testleri farklı makine yüklerinde ve sabit makine devirlerinde yapılmıştır. Enjeksiyon stratejilerinin makine çalışması, yanma ve emisyonlara olan etkileri ve yakıt etkisi silindir içi basınç ve egzoz emisyonlarının ölçümü ile incelenmiştir.

Standart tek enjeksiyonlu modda, artık yakıtın yanması, artan bir ateşleme gecikmesi ve dizel yakıtla karşılaştırıldığında düşük yükte açıkça artan NOx ve kurum emisyonları ile karakterize edilebilir. Yanma neredeyse tamamen önceden karıştırıldığı için, spesifik NOx emisyonları her iki yakıt için de düşük yükte en yüksekti. Pilot enjeksiyonların uygulanması, ateşleme gecikmesini, premiks fazı sırasında ısı salınımını önemli ölçüde azaltabilir ve böylece NOx emisyonlarını düşürebilir. Özellikle farklı ön yanma ile erken pilot enjeksiyonları, hem yakıtlar için NOx emisyonlarının büyük ölçüde azalmasına neden olurken, kurum ve yakıt tüketimi arttı. Pilot enjeksiyonların emisyonlara etkisi genellikle RMH 700 ile daha güçlüydü. Her iki yakıt için de geç pilot enjeksiyonların ateşleme gecikmesini etkili bir şekilde kısaltır ve yanma merkezinin daha verimli bir konumuna neden olur ve bu da hem NOx azaltma hem de yakıt tüketimini azaltır, ancak kurum emisyonlarını arttırır.

Bildiri 344:Bir Gemı Dıesel Makınasında Yanma Odasının Bileşenleri
Üzerindeki Arıza Teşhis Çalışması Wuhan Teknoloji Üniversitesi, Yonghua Yu’nun Akustik Emisyon Teknolojisini Kullanarak Dizel Makine Üretimi


Gemi dizel makinelerinin akustik emisyon (AE) sinyalleri, makinelerin arızaları
hakkında çok fazla bilgi içerir ve AE teknolojisinin, deniz dizel makinelerinin
tahribatsız ve yüksek sinyal‐gürültü oranının eşsiz avantajları nedeniyle izlenmesi ve teşhisinde daha iyi bir ihtimal olması beklenir. Bununla birlikte, uygun bir montaj konumu seçerek yanma odası bileşenlerinin arıza yerini ve şiddetini tek bir sensörden nasıl belirleyeceğiniz konusunda daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Yukarıdaki sinyal özelliklerini birleştiren dört karakteristik parametre Ec, N1, N2 ve N3, normal, enjektör tıkanma arızası ve egzoz valfi kaçak arızasının üç durumunu etkili bir şekilde ayırt edebilir, bu nedenle karakteristik parametreleri enjektör tıkanma ve egzoz vana kaçak arıza için tanı için kullanılabilir. Yanma odası bileşenlerinin farklı arızalarının silindir kafasının AE sinyali üzerinde farklı etkilere sahip olduğu bulunmuştur ve dizel motor bileşenlerinin tahribatsız izlenmesi ve teşhisinde AE teknolojisinin uygulanması için bir teknoloji referansı sağlar. 

Bildiri 306: 40 BN Silindir Yağının Geliştirilmesi ve Çeşitli Düşük Sülfürlü Deniz Yakıtlarıyla İlgili Tecrübe IMO’nun 2020 Sülfür Cap

Makine üreticilerinin önerileri, tipik olarak ≤ 60 BN silindir yağının önerildiği düşük sülfürlü yakıtlarla (örneğin <% 1.5 m / m kükürt) çalıştırıldığında düşük hızlı 2‐ zamanlı dizel makinelerinin yağlanması için uzun süredir varlığını sürdürmektedir.

Daha yakın zamanlarda, (örneğin distile yakıtlar) ECA uyumlu yakıtlar üzerinde çalışırken bu motorların yağlanması için önerileri de verilmiş ve bu öneriler ile deneyimi, kalitesi nedeniyle yüksek değişkenlik için ≥ 0.1% m/m kükürt ECA yakıtlar ve daha verimli ama aynı zamanda daha zorlu makine tasarımlarının giriş arasında yapılıyor. Şu anda, makine üreticileri 40 BN silindir yağlarının %0.5 m/m sülfür seviyesi için uygun olduğunu önermektedir.
Ticari 40 BN silindir yağlarının çoğunluğu yaklaşık yirmi yıl önce geliştirildi ve 2 zamanlı dizelleri yağlayan bu ürünlerle ilgili deneyim kabul edilebilir, ancak genellikle %0.5 m/m’nin üzerindeki sülfür seviyelerine sahip ve genellikle %1 m/m ile %1.5 m/m (ECA 2005-2014) arasında aralıklı ve daha az sürekli artık yakıt kullanımı ile sınırlandı. Muhtemelen 2020 sülfür cap, mevcut ham kaynaklara, rafineri konfigürasyonuna ve (bölgesel) piyasa koşullarına bağlı olarak yakıt karıştırıcıları (tüccarlar) ve rafineriler tarafından geliştirilen sayısız ≤%0.5 m/m sülfür yakıt bileşimlerine neden olacaktır.
 Not: Bu CİMAC 2019 Kongre güncellemeleri serimizin 4′ ün 3.Kısmı.
Viswa, 2020 yakıtlarıyla ilgili sorulara yardımcı olmaya başladı.  wgfuels2020@theviswagroup.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. VLSFO’ nuzun test edilmesini istiyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Saygılarımızla,

İLKFER DENİZCİLİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Batı Sahil Yolu Cad. Haydar Sok. No: 54  34903 Güzelyalı – Pendik / İSTANBUL
Tel.: (0216) 493 09 62 (Pbx)   Fax: (0 216) 493 09 69
www.ilkfer.com.tr    uniservice@uniservice.com.tr

/ Blog

Gönderiyi Paylaş

Yorumlar

Yoruma Kapalı