Uniservice

Uniservice Group

U

niservice Group, dünya çapında denizcilik firmalarına ve onların gemilerine her türlü hizmeti vermek için kurulmuş bir İlkfer Group iştirakidir.

Yetkili

Adı Soyadı
e-Mail :
Telefon :

Oksijen-Asetilen Ekipmanları

Kaynak Cihazları ve Aksesuarları

Liferaft kontrol ve sertifikalandırma servisleri

Yangınla mücadele servisleri (Firefighting)

Acentelik Hizmetleri

Güvenlik araç/gereçleri (Safety)

Yangın ve güvenlik planları

Güvenlik işaretleri temini