Unimarin-ILS/ELD

Unimarin-ILS/ELD

E

LD’nin ana amacı, ürünlerin kullanım süresini arttırırken destek ihtiyacını asgariye indirmek; böylece, uzun dönemde daha yüksek kazanımlara ulaşılarak finansal fayda elde edilmesini sağlamaktır.

Projelerdeki ELD sorumluluklarının kapsamı ELD Proje takvimi ile birlikte ELD Planı içerisinde müşteriye sunulur. Konsept fazında oluşturulan ELD Planı, proje süresi boyunca güncellenebilir.

ELD etkinliklerinin en yaygın olarak kabul edilen ana elemanları şunlardır:
– Ürün Konfigürasyon Yönetimi,
– Bakım Planı ve Bakım Kartları,
– Yedek Parça ve İkmal Desteği,
– Destek ve Test Ekipmanları,
– Teknik Dokümantasyon,
– Güvenilirlik ve İdame Edilebilirlik,
– Eğitim ve Eğitim Destekleri,
– Bilgisayar ELD Yazılım Desteği,
– Tesis İhtiyaçları,
– Paketleme, Elleçleme, Ambarlama ve Taşıma.

Yetkili

Capt. Uğur Ziya Soku
E-Mail : ugur@uniservice.com.tr
Telefon : +90 216 593 27 40 – 41

Teknik Dokümantasyon

Yedek Parça ve İkmal Desteği

Destek ve Test Ekipmanları

Bilgisayar ELD Yazılım Desteği

Eğitim ve Eğitim Destekleri

Paketleme, Elleçleme, Ambarlama ve Taşıma